Weblog Grammatik Svære udtryk Læseøvelser Lytteøvelser Matchopgaver Krydsord mm. Forum
Sitemap: Sitemap Emner: Grammatiske termer Uregelmæssige verber Regelmæssige verber Løst og fast om verber Noget om substantiver Noget om adjektiver Noget om tal Noget om alfabetet Dage, måneder, klokken Noget om pronominer Noget om konjunktioner Noget om adverbier Noget om præpositioner Noget om ordstilling Ordliste: Alfabetisk ordliste Læseøvelser: Cloze tests Indholdslæsning Blandede opgaver: Kryds- og tværs Vendespil Galgespil Matchopgaver: Matchopgaver

Weblog

Verber

På dansk har vi både regelmæssige og uregelmæssige verber.

Substantiver

Substantiver på dansk: Substantiverne har to køn: Fælleskøn og intetkøn. Et substantiv i fælleskøn har en foran i ubestemt ental, mens et substantiv i intetkøn har et foran i ubestemt ental.

Konjunktioner

Konjunktioner er ord, der binder andre ord eller sætninger sammen. Der er sideordnende konjunktioner som f.eks. og, men, eller. Der er underordnende konjunktioner som f.eks. at, der, som og mange andre.

Pronominer

Pronominer er ord, der står i stedet for andre ord. De kaldes også stedord på dansk.

Jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de er pronominer.

Præpositioner

Præpositioner er de små ord, som f. eks. i, på, til osv., der fortæller om, hvor noget er i forhold til noget andet. De kaldes også forholdsord på dansk.

Præpositioner optræder altid med en styrelse, f.eks, bordet. Hvis der ikke er nogen styrelse, f.eks. Han har ingenting , regnes ordet for et adverbium.

Adverbier

Adverbier lægger sig til verber.
Nogle adverbier dannes af adjektiver.

F.eks.: Bilen er hurtig (adjektiv)
Bilen kører hurtigt (adverbium)

Webmaster | © Sprogven ™ 2004-16 | Om dette site | Links